boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
บทความสิ่งแวดล้อม
ป่าไม้ คือ "ชีวิต"
เรียบเรียงโดย นางสาวภัทรภร  เพ็งพี  นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ตลาดคาร์บอนเครดิต (Carbon Market)
รายละเอียดคลิกที่นี่     (11 ธันวาคม 2557)
เรียบเรียงโดย นางสาวทาริณี ไฝเพ็ชรดี  นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
สถานการณ์ไฟฟ้าของไทยต้องอาศัยโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในอนาคดหรือไม่?
รายละเอียดคลิกที่นี่     (11 ธันวาคม 2557)
เรียบเรียงโดย นายศิริชัย มีศรี  นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
ปรากฏการณ์เรือนกระจก
เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจพร คำสุวรรณ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
ปรากฏการณ์เอลนิโญ (El Nino Phenomena)
เรียบเรียงโดย นางสาวปัทมา  เข็นหอม นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
"ภัยร้าย จากขยะ" อันตรายที่ใกล้ตัวคุณ
เรียบเรียงโดย นางสาววิชุดา มั่นต่อ นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
ปัญหาของขยะมูลฝอยในชุมชน
เรียบเรียงโดย นางสาววรีพร คำบุดษิ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
 
ภัยเงียบแสนร้ายที่คาดไม่ถึง "มลภาวะทางอากาศ"
เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจพร แก้วน้อย นักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา
 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
เรียบเรียงโดย นางสาวโสภาวดี หมื่นราช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ปัญหาขยะมูลฝอย
เรียบเรียงโดย นางสาวขวัญดาว ตั้งศรีวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ
เรียบเรียงโดย นางสาวณิภาภรณ์ พรมเกษ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 
การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล

รายละเอียดคลิกที่นี่     (25 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นางสาวปานสกุน ปาลาศ  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก
รายละเอียดคลิกที่นี่     (25 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นายอำพล เชื้อพวน นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

Green Technologies

รายละเอียดคลิกที่นี่     (25 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ  ทองบุศย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ

รายละเอียดคลิกที่นี่     (20 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นางสาวทิพย์วรรณ  ทองบุศย์  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

ไส้เดือนดินกำจัดขยะ

รายละเอียดคลิกที่นี่     (20 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นางสาวปานสกุน ปาลาศ  นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยปลอดสารตะกั่ว

รายละเอียดคลิกที่นี่     (20 พฤษภาคม 2553)

เรียบเรียงโดย นายอำพล เชื้อพวน นักศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

 

การใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายดาวเทียมในงานด้านสิ่งแวดล้อม
โดย ดร.สุวิสา มหาสันทนะ  ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เทคโนโลยีการฟื้นฟูทางชีวภาพ (Bioremediation Technology)

รายละเอียดคลิกที่นี่     (26 เมษายน 2553)

โดย ผศ.ดร.อัจฉราพร ขำโสถา  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

มลพิษทางอากาศ
เรียบเรียงโดย นางสาวโสภาวดี หมื่นราช นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สิ่งแวดล้อมคือชีัวิต
เรียบเรียงโดย นางสาวขวัญดาว ตั้งศรีวงศ์ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การใช้ประโยชน์จากขยะ
เรียบเรียงโดย นางสาวณิภาภรณ์ พรมเกษ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

เรียบเรียงโดย นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ รายละเอียดคลิกที่นี่

บทบาทสิ่งแวดล้อมศึกษา

รายละเอียดคลิกที่นี่

นโยบายและแผนการอนุรักษ์ และพัฒนาสภาพแวดล้อมแม่น้ำ คูคลอง

รายละเอียดคลิกที่นี่

เปิดตลาดซื้อขายก๊าซเรือนกระจก ทางออกวิกฤติโลกร้อน

รายละเอียดคลิกที่นี่

ธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคลิกที่นี่

ปรากฎการณ์เอลนิโญ

รายละเอียดคลิกที่นี่

เรื่องราวของหัวเมืองฝ่ายเหนือ

โดย รศ.พัฒนา ราชวงศ์ รายละเอียดคลิดที่นี่

การจัดการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม กับสารสนเทศภูมิศาสตร์

รายละเอียดคลิกที่นี่

การใช้คลอรีนในสถานการณ์อุทกภัย

รายละเอียดคลิกที่นี่

การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคลิกที่นี่

ระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดคลิกที่นี่

เผาป่า เผาหญ้า เผาไร่นา เผาตัวเอง

รายละเอียดคลิกที่นี่

ความเห็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการดูดทราย

รายละเอียดคลิกที่นี่

การอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

รายละเอียดคลิกที่นี่

ป่าไม้ คือ ชีวิต

รายละเอียดคลิกที่นี่

"ไฟป่า" ตัวกลางผลาญธรรมชาติ

รายละเอียดคลิกที่นี่

การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย

ภายใต้การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) รายละเอียดคลิกที่นี่

ทำไมต้องคัดค้านการระเบิดแก่งแม่น้ำโขง

รายละเอียดคลิกที่นี่

เรียบเรียงโดย นายสุพจน์ วงศ์โสตถิไกร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่