boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 1 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
สาระน่ารู้
::  ของเสียเป็นวิธีคิดที่ไม่ใช่ญี่ปุ่น     :: TARA BUAKAMSRI  ::   (30 สิงหาคม 2554)
 
::  มือชา ปัญหาที่พบได้ในคนทำงานออฟฟิศ   :: สาระน่ารู้ดอทคอม  ::   (19 สิงหาคม 2554)
 
::  เทคนิคขับรถตอนน้ำท่วม   :: สาระน่ารู้ดอทคอม  ::   (19 สิงหาคม 2554)
 
::  ภัยเงียบจากควันธูป   :: นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (19 สิงหาคม 2554)
 
::  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( Geographic Information System: GIS)   :: นางสาวฐิติมา ศรีสอาด นิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ::  (29 มิถุนายน 2554)
::  ความรู้เกี่ยวกับ ADSL เบื้องต้น   :: นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (29 มิถุนายน 2554)
 
::  การแก้ไขปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์   :: นายพิสิษฐ์ ศรีกัลยานิวาท สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (28 มิถุนายน 2554
 
::  ข้อแนะนำสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับ สารกัมมันตภาพรังสี   :: ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ::   (29 มีนาคม 2554)
 
::  คู่มือสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย   :: ศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ::   (29 มีนาคม 2554)
 
::  แผ่นดินไหวคืออะไร   :: กรมอุตุนิยมวิทยา ::   (28 มีนาคม 2554)
 
::  แปลงเกษตรอัจฉริยะ ด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์   :: เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ::   (28 มีนาคม 2554)
 
::  บทเรียนจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi   :: เครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ::   (28 มีนาคม 2554)
 
::  ปัญหาเกี่ยวกับห้องน้ำ   :: ThaiHomeMaster ::   (21 มีนาคม 2554)
 
::  มาช้าแต่ดีกว่าไม่มี ภาษีสิ่งแวดล้อมในเมืองไทย   :: ASTV ผู้จัดการรายวัน ::   (21 ตุลาคม 2553)


::  บุคลิกภาพที่ดี เสริมประสิทธิภาพการทำงาน    :: กรมวิทยาศาสตร์บริการ ::   (30 สิงหาคม 2553)
 
::  การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกด้วยเศษแก้ว   :: กรมวิทยาศาสตร์บริการ ::   (30 สิงหาคม 2553)
 
::  เที่ยวทั่วไทยแบบประหยัดพลังงาน    :: สาระน่ารู้ดอทคอม  ::   (27 สิงหาคม 2553)


::  กูเกิ้ลเตือนภัย "แอนตี้ไวรัส" ปลอมระบาดหนัก    :: สาระน่ารู้ดอทคอม  ::   (27 สิงหาคม 2553)
 
::  ขับรถอย่างประหยัดน้ำมันและปลอดภัย ในวันฝนตก :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน    กระทรวงพลังงาน ::   (30 กรกฎาคม 2553)
 
::  น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 ใช้ได้ ใช้ดี กับรถจักรยานยนต์ 4 จังหวะ     :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน    กระทรวงพลังงาน ::           
(28 กรกฎาคม 2553)


::  ยางพารา...(ต้นไม้) สารพัดประโยชน์   :: กรมวิทยาศาสตร์บริการ ::  (9 กรกฎาคม 2553)


::  โรคลมแดด    :: นางสาวรุ่งระวี บำรุงรส   สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (30 มิถุนายน 2553)


::  เราจะช่วยกันรักษาแหล่งน้ำได้อย่างไร   ::  สำนักจัดการคุณภาพน้ำ  กรมควบคุมมลพิษ :: ( 30 มิถุนายน 2553)


::  ไอคอน Recycle Bin หายไปจาก Desktop   :: นางสาวรุ่งระวี บำรุงรส  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (18 มิถุนายน 2553 
 
::  การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน   :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน ::   (18 มิถุนายน 2553)
 
::  ปริ้นท์เตอร์ อันตรายแฝงในสำนักงาน   :: นางสาวรุ่งระวี บำรุงรส  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (10 มิถุนายน 2553)
 
::  อันตรายจากการเผายางรถยนต์   :: นายปรัชญา ตระกลรัตน์ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 ::  (10 มิถุนายน 2553
 
::  เตาแก๊ส และเตาอบ    :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ::  (25 พฤษภาคม 2553)
 
::  การดูแลรถยนต์ที่ใช้ NGV   :: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  กระทรวงพลังงาน :: (25 พฤษภาคม 2553
 
::  11 วิธีประหยัดค่าแอร์โดยไม่ต้องลงทุน   :: สถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ :: (20 พฤษภาคม 2553)
 
::   น้ำประปาดื่มได้จริงหรอ    :: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ::  (19 พฤษภาคม 2553)
 
::  แนวทางการจัดเก็บน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว   :: ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาำพสิ่งแวดล้อม ::  (7 พฤษภาคม 2553)
 
::  การประหยัดไฟฟ้า   :: ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ::  (7 พฤษภาคม 2553)
 
::  อันตรายจากสารปนเปื้อนในน้ำ   ::  กรมทรัพยากรน้ำ  ::  (30 เม.ย.53)
 
::  พลังงาน น้ำ พลังงานทดแทน :: กรมทรัพยากรน้ำ :: (30 เม.ย.53)
 
::  ทำไม จึงต้องหาพลังงานทดแทน :: สำนักวิจัยค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน  :: (27 เม.ย.53)   

 

::  สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 1,141 สปีชีส์ ใกล้สูญพันธุ์ :: The Center of Excellence on Environmental Health, Toxicology and Management of Chemicals (ETM) :: (2ึ7เม.ย.53) 

 

::  "ซูเปอร์ชาวนา" เกษตรอินทรีย์พอเพีัยง :: The Center of Excellence on EnvironmentalHealth, Toxicology and Management of Chemicals (ETM) :: (26 เม.ย.53) 

 

:: สร้างถนนด้วยเศษขยะพลาสติก :: สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :: (19 เม.ย.53)
:: พิษภัยใกล้ตัวกับสาร VOCs หรือสารประกอบอินทรีย์ระเหย :: โครงการเครือข่ายสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย :: (27 มี.ค.53)
:: ฉลาก ลดคาร์บอน :: องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) :: (27 มี.ค.53)
:: NGV กับสิ่งแวดล้อม NGV พลังานสะอาด   :: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) :: (27 มี.ค.53)
:: วารีัวิกฤติ... ปัจจุบันและอนาคต   :: กรมทรัพยากรน้ำ :: (29 มี.ค.53)