boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
ข่าวกิจกรรม
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
08-03-2018 สสภ 3 ร่วมชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City ) และ ให้เทศบาลทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลก 89
07-06-2017 สสภ 3 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1 227
05-06-2017 สสภ 3 เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวสองแคว อยู่อย่างไทย ใส่ใจโลก ปีที่ 2"เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนชมน่าน 163
02-06-2017 สสภ 3 เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ภาคีเครือข่ายกับการติดตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม" 118
01-06-2017 สสภ 3 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบสร้างประโยชน์ ครบวงจร 113
21-10-2016 สสภ 3 ร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช วางพวงมาลา ถวายสักการะ 266
21-10-2016 สสภ 3 เข้าร่วมประชุมการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบล เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย 181
21-10-2016 สสภ 3 เข้าร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 187
21-10-2016 สสภ 3 เข้าร่วมเทิดพระเกียรติและถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 189
21-10-2016 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าพบ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร (นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี) 139
10-10-2016 สสภ.3 เข้าร่วมการประชุมวิชาการ นโยบายสาธารณะเพื่อการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน 136
10-10-2016 สสภ.3 เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดน่าน 140
05-10-2016 สสภ.3 ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงาน ครั้งที่ 1/2560 และร่วมปลูกต้นไม้ พัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ 150
05-10-2016 สสภ.3 เข้าร่วมประชุมรับมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ของจังหวัดพิษณุโลก 162
05-10-2016 สสภ.3 เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือและหาแนวทางการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการขยะเปียกหรือขยะอินทรีย 155
30-09-2016 สสภ.3 เข้าดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำรอบเหมืองแร่ทองคำบริษัท อัครา รีซอร์สเซสจำกัด จังหวัดพิจิตร 160
30-09-2016 สสภ.3 เข้าร่วมประชุมหาแนวทางการจัดการเตาเผาขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 154
26-09-2016 สสภ.3 บรรยายการจัดการขยะ โครงการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง 141
26-09-2016 สสภ.3เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ(ร่าง)แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา 145
26-09-2016 สสภ.3 บรรยายการจัดการขยะ โครงการประชุมปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนนำร่อง 148
26-09-2016 สสภ.3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงอันตรายของสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 149
26-09-2016 สสภ.3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับภาคี กลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยา-ท่าจีน การประเมินสิ่งแวดล้อม 142
26-09-2016 สสภ.3 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพ.ศ.2535 157
23-08-2016 สสภ.3 เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้" 153
23-08-2016 สสภ.3 ร่วมลงนามถวายพระพร และ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 162
23-08-2016 สสภ.3 เข้าร่วมการสัมมนากองทุนสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2559 "ร่วมคิด ร่วมสร้าง ดูแลสิ่งแวดล้อม" 166
23-08-2016 สสภ.3 ดำเนินการติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำผิวดิน ในแม่น้ำน่าน ยม และวังทอง 167
23-08-2016 สสภ.3 เข้าร่วมการประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานจากการประชุมเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสวล 173
29-07-2016 สสภ.3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 166
29-07-2016 สสภ.3 ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน ในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย จ.น่านและอุตรดิตถ์ 218
29-07-2016 สสภ.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน"ชุมชนต้นแบบคัดแยกขยะ" 169
29-07-2016 การศึกษาดูงานการจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก 219
29-07-2016 สสภ.3 เข้าติดตามประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน 186
29-07-2016 สสภ.3 เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหามลพิษจากสารเคมีทางการเกษตร 180
29-07-2016 สสภ.3เข้าร่วมการประชุมการติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการสถานทีกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นทีจังหวัดพิษณุโลก 161
29-07-2016 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการจัดการสิ่งแวดล้อมเชิงพื้นที 171
22-07-2016 สสภ.3 ตรวจติดตามคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 ตามมาตรฐาน ISO/IEC17025 152
22-07-2016 สสภ.3 ร่วมสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ในพื้นที่จังหวัดน่าน 175
14-07-2016 สสภ.3 ร่วมการประชุมคณะทำงานการบริหารจัดการใช้สารเคมีภาคการเกษตร 158
14-07-2016 สสภ.3 ร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ ส่งผ่านระบบ E-Petition 174
14-07-2016 สสภ.3ร่วมการสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสอบ การปนเปื้อนและตรวจประเมิน ศักยภาพหลุมฝังกลบ 164
14-07-2016 สสภ.3ดำเนินการตรวจติดตามความก้าวหน้าและให้คำแนะนำ ในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วน ร่วมของชุมชน 179
22-04-2016 สสภ.3 ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานการใช้ประโยชน์จากขยะในพื้นที่ต้นแบบ เทศบาลตำบลฟากท่า 207
22-04-2016 สสภ.3 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความเหมาะสมในการออกแบบสถานที่กำจัดขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง 227
22-04-2016 สสภ.3 ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาน้ำภาค ครั้งที่ 1/2559 228
21-04-2016 สสภ.3 ร่วมสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อออกแบบปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยเป็น control dump 184
21-04-2016 สสภ.3เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการบูรณาการและเพิ่มศักยภาพการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและแก้ไขหมอกควันและไฟป่า 215
21-04-2016 สสภ.3 ร่วมตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนจาก กิจการประทีปสแตนเลส จังหวัดพิษณุโลก 238
21-04-2016 สสภ.3 ร่วมสำรวจสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย เพื่อออกแบบปรับปรุงสถานที่กำจัดมูลฝอยเป็น control dump 193
21-04-2016 สสภ.3 ร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาคลองตรอน ครั้งที่ 1/2559 237
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 631