boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 10 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา     ลำดับ     แสดง # 
 วันที่ ชื่อเรื่อง ผู้ชม
01-02-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 31 พฤษภาคม 61 8
01-02-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 29 มกราคม 2562 14
28-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 7 มกราคม 62 11
28-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 8 พฤศจิกายน 61 8
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 20 กันยายน 61 9
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 8-16 สิงหาคม 61 16
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 13-31 กรกฎาคม 61 29
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 12 มิถุนายน 61 9
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 18 เมษายน 61 6
25-01-2019 ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำเดือน 22 มีนาคม 61 12
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักราชการ 18 ธันวาคม 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างตรวจเช็คและซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต 11 ธันวาคม 2561 17
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 11 ธันวาคม 2561 7
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 11 ธันวาคม 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์ไวนิล 11 ธันวาคม 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 11 ธันวาคม 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ 11 ธันวาคม 2561 18
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ธันวาคม 2561 7
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 ธันวาคม 2561 7
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเช็คและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (เก่า) 30 พฤษจิกายน 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมยานพหนะ 23 พฤษจิกายน 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 22 พฤษจิกายน 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์สติกเกอร์19 พฤษจิกายน 2561 11
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 19 พฤษจิกายน 2561 22
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลั่นไนโตเจน 8 พฤษจิกายน 2561 9
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันหล่อลื่น 5 พฤษจิกายน 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างสำเนาเอกสาร 1 พฤษจิกายน 2561 16
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ 5 กันยายน 2561 7
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 กันยายน 2561 17
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 5 กันยายน 2561 12
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3 กันยายน 2561 9
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อหลอดไฟLEDของสำนักงาน 30 สิงหาคม 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 30 สิงหาคม 2561 9
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโครงการปิดทองหลังพระ 30 สิงหาคม 2561 10
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างทำถังขยะ 20 สิงหาคม 2561 9
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์20 สิงหาคม 2561 17
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างพิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์ 20 สิงหาคม 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนชุดอุปกรณ์ส่งข้อมูลและอัพเกรดซอปเวร์20 สิงหาคม 2562 17
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 20 สิงหาคม 2561 16
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 20 สิงหาคม 2561 8
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 17 สิงหาคม 2561 18
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 17 สิงหาคม 2561 12
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างกำจัดปลวกอาคารโรงเก็บพัสดุ16 สิงหาคม 2561 14
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี 10 สิงหาคม 2561 15
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างผลิตสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ 10 สิงหาคม 256 10
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 10 สิงหาคม 2561 11
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 10 สิงหาคม 2561 7
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 สิงหาคม 2561 10
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ 6 สิงหาคม 2561 16
24-01-2019 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างซ่อมยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 4กณ4250 6 สิงหาคม 2561 7
 
<< เริ่ม < ก่อนหน้า 1 2 3 4 ต่อไป > สุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 50 จาก 162