boss60_1
 
นายถาวร เพ็ชรบัว
ผู้อำนวยการ
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3
 
reo3pl
 

Search

หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน สสภ.3
ข่าว
ติดต่อเรา
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
รายงานวิชาการ
บทความสิ่งแวดล้อม
เอกสารและคู่มือ
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการความรู้
องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
สาระน่ารู้
กระดานสนทนา
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพอากาศจากรถตรวจอากาศเคลื่อนที่
ระบบแสดงผลเตือนภัยคุณภาพน้ำพื้นที่วิกฤต
ข้อมูลเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม
แผนผังเว็บไซต์
คำถามที่พบบ่อย(FAQ)
ประกาศเตือนสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยสนับสนุนโดรงการจังหวัดสะอาด
GREEN OFFICE 2560
GREEN OFFICE 2561
GREEEN CITY 2561
โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด 2561
ฐานข้อมูลขยะ
โครงการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านพื้นที่ สสภ3 ปี2561
ฐานข้อมูลคุณภาพน้ำย้อนหลัง6ปี

เข้าระบบ

ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

ผู้ดูแลระบบ

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด

ขณะนี้มี 4 บุคคลทั่วไปออนไลน์
Free Counter
เมื่อ 1 มกราคม 2557

คุณพึ่งพอใจเว็บไซต์นี้หรือไม่

ความพึ่งพอใจต่อเว็บไซต์นี้
  
::..การจัดการองค์ความรู้..::
km_mnre
wb12
km_reo3
 
::..ระบบติดตาม/ประเมินผล..::
1
2
3

 
::..บริการประชาชน..::
1
11
2
3
5
7
002
003
004
005
 

::..ข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม..::

 flower01  ระบบข้อมูลคุณภาพอากาศและ

เสียง (กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ระบบข้อมูลการบริหารจัดการ

ที่ดิน (สผ.)

 flower01  ฐานข้อมูลคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ฐานข้อมูลการป้องกันมลพิษ

(กรมควบคุมมลพิษ)

 flower01  ข้อมูลบ่อน้ำบาดาล

(กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลธรณีวิทยาและ

ทรัพยากรธรณี (กรมทรัพยากรธรณี)

 flower01  ฐานข้อมูลลำน้ำและการประเมิน

ประสิทธิภาพการระบายน้ำเบื้องต้น

(กรมทรัพยากรน้ำ)

 flower01  ข้อมูลสถิติ อุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กรมอุทยาน

แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช)

 flower01  ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำขนาด

เล็ก (กรมพัฒนาที่ดิน)

 flower01  ดินของประเทศไทย (กรมพัฒนา

ที่ดิน)

 flower01  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของ

ประเทศไทย (กรมพัฒนาที่ดิน)

reo03_code


 

ค่านิยม สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "รวมน้ำใจ ใฝ่คุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ"

  
ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                            ข้อมูลคุณภาพน้ำจากสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติkkk

 47afd0201c33f  ข้อมูลคุณภาพน้ำช่วงเดือนธันวาคม 2559 - กันยายน 2560 พื้นที่ลุ่มน้ำน่านและยมตอนล่าง   

 47afd0201c33f  การวิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพน้ำ ปี 2559 กับแหล่งกำเนิดมลพิษตามประกาศ

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่ลุ่มน้ำน่านและยมตอนล่าง  

 47afd0201c33f  การวิเคราะห์สถานที่กำจัดมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านและยมตอนล่าง

 47afd0201c33f  ข้อมูลคุณภาพน้ำช่วงน้ำหลาก และน้ำแล้ง พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือ ปี 2559  

iso

pr1

   f (1) 14 มกราคม  วันทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Conservation Day)

   f (1)  2 กุมภาพันธ์ วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wet Land Day) 

   f (1)  13 มีนาคม   วันช้างไทย

   f (1)  21 มีนาคม   วันป่าไม้โลก (World Forestry Day)

   f (1)  22 มีนาคม   วันน้ำโลก (World Water Day)

   f (1)  23 มีนาคม   วันอุตุนิยมวิทยา

aa (105)

  f (25)  ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  10  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) new_icons_23 

  f (25)  ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน  10  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

  f (25)  ประกาศสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จำนวน  6  รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                                                                                          พิ่มเติมคลิกที่นี่

action

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  ร่วมชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City ) 
003
วันที่ 6 มีนาคม 2561 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมชี้แจงโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City ) กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1
60_0012
มื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นกรอบการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ครั้งที่ 1
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3  เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวสองแคว อยู่อย่างไทย ใส่ใจโลก ปีที่ 2" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนชมน่าน
60_0014
มื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 โดยส่วนส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม  เข้าร่วมกิจกรรม "ชาวสองแคว อยู่อย่างไทย ใส่ใจโลก ปีที่ 2"เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ณ สวนชมน่าน
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
book1
000_wwww

คู่มือการจัดการ

ขยะมูลฝอย

ในภาวะอุทกภัย

กรมควบคุมพิษ

 

 

0111

แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมภาคเหนือ

พ.ศ. 2560-2564

000

รายงานผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำผิวดิน

ในพื้นที่ สสภ.3

ครั้งที่ 4/2559


0000

รายงานผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ในแหล่งน้ำผิวดิน

ในพื้นที่ สสภ.3

ครั้งที่ 1-2/2560

                                                                                                         พิ่ิมเติมคลิกที่นี่
go60

                                  ข่าวตรวจราชการ
ico_rss
 

                                  สื่อมัลติมีเดีย

 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
::..หนังสือพิมพ์..::
::.. ลุ่มน้ำของประเทศไทย ..::
 
basin25_3